Underhåll

Alla takmaterial ska ha sitt underhåll det är något som ägaren många gånger själv kan utföra. Viktigt då är att ha rätt material. Halm och vasstak är lätta att laga, men det ska utföras omgående. Väntar man kan eventuella håll bli större, och lagningen svårare att utföra. Vi lagar alla tak med långhalm även vasstaken, detta därför att halmen är mera formbar och lätt går att skära till med kniv. Ryggning ska alltid utföras med löspressad råghalm. Binder man ett hönsnät över ryggnings halmen, ner i undertaket kan en ryggning inte blåsa av. Ryggningen är den halm man lägger på takåsarna för att skydda denna och som hålls på plats av ekkläppar. Vid eventuella stormskador (22 sekundmeter), är det försäkringsbolaget som tar kostnaden för en lagning.