Byggnadsvård

Vi har genomfört totalentreprenader, där uppdraget har varit att renovera hela gårdsmiljöer, med ansvar för både kulturhistoria och entreprenader i museala miljöer. Vår specialitet har under åren främst varit nybyggnation av av förhistoriska byggnader, d.v.s. rekonstruktion, men också skötsel av redan lagskyddade byggnadsminnen. Vi har genomfört ett stort antal sådana projekt. Dessa projekt har givit oss ovärderliga erfarenheter när det gäller renovering av andra gamla fastigheter t ex gamla Skånegårdar. Inget hus är för dåligt för en kulturhistorisk renovering. Vi tillhandahåller materialen för byggnadsvård med låg miljöpåverkan: lera, sten, korsvirke, handhuggna bjälkar, vidjor, pil, grästorv, löshalm, vass och långhalm. Har du, eller tänker du skaffa en gammal Skånegård kan vi hjälpa dig med balansgången mellan de moderna kraven på bland annat isolering, säkerhet, funktion och kulturhistoria. Vi har 40 års erfarenhet av problemen. Vid behov samarbetar vi också med arkitekter som kan gestalta hus inspirerade av dessa tidlösa material.