Kostnader

Kostnader

Vi behöver såklart några förutsättningar innan vi lägger en offert på ett arbete. Vanligtvis brukar några av de viktigaste utgångspunkterna vara; plats, tid och hur det befintliga taket ser ut innan vi påbörjar arbetet. ROT-avdraget gäller vid taktäckning. Eftersom vi producerar materialet till våra tak blir andelen rotavdrag stort då merparten av kostnaden kommer av arbetet som sker på huset i fråga. Därför tar vi oftast med samtliga verktyg och maskiner till kunden. Det sparar tid; både för kunden och oss, samtidigt som en större del av kostnaden blir avdragsgill för kunden genom ROT-avdraget.

Kostnaden för ett halmtak, vasstak eller torvtak kan variera mycket beroende på vilka krav som ställs. Svenska taktäckare debiterar allt mellan 900 ;-/kvm och 2500 ;-/kvm beroende på vad kunden är ute efter. För att illustrera: Ett vasstak där vassen anländer huggen, bunden och packad på en containerbåt från Kina som sedan läggs direkt på det befintliga undertaket är oftast relativt sett billigt. Medan ett torvtak med närproducerad, ekologiskt odlad torv, där undertaket behöver förstärkas och sedan tätas med sju lager lokalt samlad näver är jämförelsevis dyrare.

Kostnaderna varierar på grund av en mängd faktorer. Om du funderar på att investera i ett stråtak så hjälper vi dig gärna med att göra ett så informerat och hållbart val som möjligt, kontakta oss gärna. Efter 40 års arbete i branschen är vår uppfattning att (tillfredsställelse är beroende av både förväntningar och resultat). Därför är det inte bara taktäckarens kompetens/erfarenhet som är grunden till nöjda kunder utan också att en konstruktiv dialog har förts på förhand. Detta har vi alltid i åtanke innan vi gör en slutgiltig överenskommelse med våra kunder.