Halmtak

Skörd på egna marker. Bleckarp , Skåne 2006Skånegården. Skansen, Stockholm 1976Halmtak lagt ovanpå ETERNIT. Gillsätra, Öland 2005Mellansvensk halmtak,som hålls med hänglor i Vallby, Västerås. 2008Halmtak som läggs på plåtak. Hagestad, Skåne. 2007Omläggning av Skånegården efter 35 år. Skansen, Stockholm. 2011Halmtak ovanpå vasstak. Kvek, Uppland. 2012Oktorpsgården, halmtak på hårt brand tak på Skansen, Stockholm 2012
 

Halmtak

Många har anlitat oss genom åren. Skånegårdens halmtak på Skansen täckte vi redan 1976. Halmtak är vackra och har funnits i Sverige sedan tidig medeltid då råg började odlas i landet. Stråna, en naturlig biprodukt, började redan då användas som taktäckningsmaterial. Inget naturligt tak blir vackrare och tätare än ett väl lagt halmtak, som kan ligga i över 40 år innan ett nytt lager kan läggas på. Den något böljande oregelbundna formen på sidorna med halmryggning och ryggningsträn på toppen tillsammans med den tilltalande färgen utgör en fröjd för ögat.

Vi för den gamla svenska halmtäckarens yrkestradition vidare och behärskar samtliga lokala byggtraditioner såsom sydsvenska tak, obundna mellansvenska tak samt rivetak. Många har anlitat oss genom åren. Skånegårdens tak på Skansen täckte vi redan 1976 och fortfarande har vi uppdraget att underhålla och lägga Skansens samtliga halmtak. Halmen odlas på egna marker längs Romeleåsens södra sluttningar i Skåne. Generellt sett kan man säga att ju magrare jord, desto bättre stråstyrka. Rågen är en av mycket få grödor som kan odlas på samma jord år efter år utan nämnvärd gödsling, detta är på grund av rågens extremt djupa rötter. Så i många års tid har vi kunnat odla vårt material ekologiskt. Halmen skördas i augusti och tröskas därefter med en unik dansk tröska, som lämnar axen och stråna helt intakta. Mjölet, en biprodukt i vårt fall, ger dessutom ett mycket gott mörkt rågbröd.